Zaken doen in Turkije

Turkije biedt de buitenlandse investeerder een groot aantal mogelijkheden.

-       Het land is strategisch gelegen in de nabijheid van Centraal-Azië, het Midden- Oosten, Noord-Afrika en de Europese markten;
-       Sinds 1996 bestaat er een Douane-unie met de Europese Unie. De onderhandelingen voor toetreding tot de E.U. hebben alle aandacht;
-       Vrij (internationaal) verkeer van kapitaal, winsten, dividenden en salarissen;
-       Geen prijsregelingen door de Overheid;
-       Grote jonge beroepsbevolking tegen relatief lage kosten;
-       Grote binnenlandse markt met 77 miljoen consumenten;
-       Moderne infrastructuur;
-       Een belangrijke Europese vakantiebestemming;
-       De Wereldhandelsorganisatie beschouwt Turkije als één van de meest dynamisch en
        belangrijkste opkomende markten.

Advocatenkantoor Sepers heeft reeds vele bedrijven begeleid bij het oprichten van een vestiging in Turkije en de verdere stappen op de Turkse markt.


Naar onze ervaring ziet de Nederlandse ondernemer, die een vestiging in Turkije wil openen, zich geconfronteerd met een groot aantal beslissingen. De belangrijkste betreffen o.a.:

-       De oprichting en rechtsvorm van de onderneming;
-       De samenwerking met een Turkse partner (joint venture);
-       Zich vestigen in een vrijhandelszone;
-       De bescherming van intellectuele eigendomsrechten in Turkije;
-       De subsidies van de Turkse Overheid;
-       Het nieuwe ondernemingsrecht (1 juli 2012).

Ook bepaalde cultuurgebonden overwegingen spelen een essentiële rol bij het behalen van commercieel succes in Turkije.

Een bankrekening openen in Turkije
Het is van essentieel belang om in Turkije over een bankrekening te kunnen beschikken indien periodieke betalingen aldaar plaatsvinden. Voor het openen van een dergelijke rekening dient men persoonlijk langs te gaan om formulieren in te vullen. De bank zal over een aantal bescheiden moeten beschikken.


Wilt u meer informatie of advies over het openen van een bankrekening in Turkije? Neem dan contact met ons op!


Kamer van Koophandel in Turkije

Turkije biedt aan het Nederlandse bedrijfsleven vele mogelijkheden tot handeldrijven/ondernemen. Het is van eminent belang de rechtsvorm van het bedrijf -zoals een eenmanszaak, besloten vennootschap (Ltd.), of naamloze vennootschap (A.Ş.)- waarmee men verplichtingen aangaat, vast te stellen. Om deze gegevens te achterhalen kan men gebruik maken van de diensten van de Kamer van Koophandel.

De Kamer van Koophandel vormt een schakel tussen de Overheid en de ondernemers door informatieverstrekking en uitvoering van ondernemerschapsbeleid. De gegevens die de Kamer van Koophandel vastlegt in het Handelsregister zijn in de regel juist en compleet.

Kosten:
De Kamer van Koophandel in Nederland berekent de kosten zoveel mogelijk door aan de gebruiker. Individuele afnemers van producten en diensten, zoals bijvoorbeeld het opvragen van een uittreksel, betalen een kostendekkende prijs. 

DE KAMER VAN KOOPHANDEL IN TURKIJE BIEDT DEZE DIENSTEN GRATIS AAN!

Wenst u nadere informatie over de hierboven genoemde en/of de navolgende onderwerpen, neem dan contact met ons op:

-       Een eigen vestiging in Turkije;
-       De rechtsvorm van de Turkse vestiging;
-       Het Besluitenboek;
-       Een Joint-venture overeenkomst;
-       Hoe beperkt is “beperkt” bij een Limited?
-       Belastingschulden en andere preferente schulden in Turkije;
-       Een incasso in Turkije;